Cinema (cineva) 4

Cinema
este cineva
care iubeşte
iubirea ta.
Miliardele de pixeli filigranaţi
n-ar putea să redea
ceea ce, cândva, se va întâmpla.
Vom dispărea.
Suntem o specie deja dispărută.
Revolută.
Mimăm propria crimă absolută
nerecunoscută, care ne va transforma
în asasinii perfecţi, Nimic, atunci
nu ne va mai putea salva
de la deşert, de la teroare
de la mărunta oroare.
Scafandri fără apă
călărind balene, peşti
fără suflare, din lene
înotând vom fi.
Ne vom iubi
ca pe altcineva, vom fi
cinema.

0 comentarii: