Copii, vreţi s-auziţi o poveste?

Un banc trimis de Mugur prin 1998, pe când eram la Viena, şi repovestit zilele astea celor mici, care au râs cu lacrimi:

"Bravos Mi.Tzule, fortza cu tine şi tot aşe!!! Gata cu uralele că mă stric (se chiamă morvă pe fenomen), dacă leatul te ştie săţi ridice statuie – gata şi cu osanalele astea că ne balcanisim, dar ce pot io adică săţ spun carele adică să nu ştie Viana cea friumosu curgătoare… Stau şi măntreb bă voiu o ştiţi p-aia cu vreau vreau? Cică în bloc la Biulă seaud neşte zghimote înfiorlătoare cum ar fi cînd omul deschide ghiura pentru ca să spuieceva şi nu să-ntzelege bine din cauză de fid bec pînă la urmă casă schiurtăm bancul la bobor românescu săntzelegece cherlălăială fosta aia să fie anume o vioarbă şi num-ai iuna bună de auzit anume vreaaau vreaaaaaau vreaaaaaaaaauuuu vreaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuvreauvreauvreauvreauvreauvreauuuuuuuuuu şi dă-i şi iurlă-i şi dăi şi scherlălăieşte detzi iera mai mare dragu să stai aşa la o tzigare cu nevasta diupă amoru legal să te umpli de patos autohtonescu şi de piaduchi dache ai norocu la tine vezi bine adică sau adiunat iunu ialtu vecinii adică să veadă să ştie să se umple cu chesti prioaspete diespre chiondiţiunea traghicească a iomului ce vrea domlie? ce ziece? pînă la urmă sietea de iacţiune fu mai miare diecît ceea de chiunoaştere (o perioadă nu se ştia carepecare de românui născut chiomplecs vezi bine bai pioet bai sterilet) aşa că pe urmă sa trasu la sorţi (pe vremuri se trăja pe roată da acum na fost unu să se ofere caşai româniul unul pientru unul şi totzi la felu ghindesc) în timpu ce se trăja la sorţii se mai trăja şi la măsea să nu stea biata de ea nefolosită atîta iamar de vreme ca să mai schiurtăm bancul aflaţi despre noi chiă suntem binesănătoşi ceeace vă dorim şi vouă peaice vremea a fost fioarte friumoasă şi astăzi au murit cîţiva de emoţie liricească lavăzu unei asemenea frumusetzi dar să vă spui despre Biulă că uitam da domnule şi urcă ăştia aşa ca la vreo trei voinici (se alesese vezi bine care era mai viteji în cujăt şi simtziri) şi ajunse la iuşa familiei lui Biulă ăştia nu erea acasă că murise de curînd adecă pe cînd era Biulăn borcan la Sorbona da asta eran alt banc şi pune ăia trei vlăjghiani umere de la umere şi spiarse uşa cu toporu (voinicu tot voinic şi ai noştri ca bradu) apoi năvăli ei în casă cotrobăie ce cotrobăie mai fiură iuna mai fiură ialta mai repară o ială mai strîng un robinet (românu grijuliu domlie ca la casa lui adecă săritor) da vezi că zghiomotele nu încetea ele venea şi mai abitir pe siub iuşa de la chiamera lui Biulă se auzea acuma limpede scherlălăiala ceea limpede chiurgătoare (ca la Viana păi nuţi spusei?) sauzea limpede de tiot: vreau vreaaauu vreaauuuu vreauuuuuuuu vreaaaaaaaauuuuuuuuuuu achiuma ce sentîmplase lui Biulă îi venise cheful sasculte o poveste can chiopulărie vezibine părinţzii lui mereu îi spunea cîte io pioveste înainte de chiulcare şi pusese Biulă iun disc chiu poveşti şi discul ăla schios la Electrecord firieşte că se zgîriase de miult aşa că Biulă iauzea merea acelaşi liucru: dragi copii vretzi sauziţi io poveste friumoasă dragi copii vretzi sauziţi io poveste friumoasă dragi copii vretzi sauziţi şi Biulă se dădea cu chiapul lui mare de chialorifer şi cherlălăia: vreau! vreau! vreau! vreau! vreau! vreauvreauuuu vreaaaaaaaaauuuuuuuu vreeeaaaaaaauuuuuuuu vreauvreauvreauvreau vreaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! cam asta e pe la noi adică nimic nou con amore al tău."

0 comentarii: