Copiatorul de gogoşi

Iată ce mai visează avocaţii (acum, Adalbert Gazdovici): "Sper ca într-un viitor Cod penal să existe un articol care să incrimineze împiedicarea distribuirii creaţiilor intelectuale, cu următorul conţinut: Fapta persoanei care, cu ştiinţă, împiedică în orice mod copierea ori distribuirea gratuită a creaţiilor intelectuale se pedepseşte cu închisoare de la ... la .... Dacă fapta a fost săvârşită cu scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust pedeaspsa este închisoarea de la ... la ... Aceeaşi faptă săvârşită prin violenţă sau ameninţare, ori de către două sau mai multe persoane împreună, se pedepseşte cu închisoare de la ... la ..."

2 comentarii:

zanaparca spunea...

coane Mircica mare caldura penala la tine.

Mircea Ţuglea spunea...

bâldâbâc!